Document

הליך אישור האזרחות הפורטוגלית עם sefaradi.eu.

רחפו עם העכבר (או געו באצבע אם מדובר במסך מגע) מעל הצלמית כדי לראות את ההסבר בנוגע למשימה.
זכרו! בתקופות משבר כמו המגיפה הנוכחית, חלק מהצעדים יכולים לקחת זמן כפול ומשולש מהזמנים המוצגים להלן.
מקרא Sephardic Portuguese Citizenship Client Task המשימה שלכם
Sephardic Portuguese Citizenship imapolania.com המשימה של Imapolania.com
Sephardic Portuguese Citizenship Client Task משימת הרשויות הפורטוגליות
Sephardic Portuguese Citizenship imapolania.com משימת הקהילה היהודית בפורטוגל